...
શુક્રવાર, માર્ચ 17, 2023
શુક્રવાર, માર્ચ 17, 2023

Tag: આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ

spot_img

સીજીએસટી દ્વારા ગાંધીધામમાં રિવેમ્પ્ડ ટ્રેડ ફેસિલિટેશન સેન્ટ્રર લોન્ચ કરાયું

31 Dec 21 : આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી (આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ) ની ઉજવણીમાં શરૂ કરાયેલા વિવિધ કાર્યક્રમોના ભાગ રૂપે, “રિવેમ્પ્ડ ટ્રેડ ફેસિલિટેશન સેન્ટર...

રાજકોટ મનપા દ્વારા આગામી રવિવારે તા.૨૬મીએ સાઈકલોથોનનું આયોજન

22 Dec 21 : "આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ" અંતર્ગત ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા "ફિટ ઇન્ડિયા ફિટ ગુજરાત સાઈકલોથોન"નું આયોજન રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આગામી...

26મી નવેમ્બરે બંધારણ દિવસ; સંસદ ભવનના સેન્ટ્રલ હોલમાં ઉજવવામાં આવશે

25 Nov 2021 : આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ એ ભારત સરકારની પ્રગતિશીલ ભારતના 75 વર્ષની ઉજવણી અને તેના લોકો,સંસ્કૃતિ અને સિદ્ધિઓ ના ગૌરવશાળી ઈતિહાસની...

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વેસ્ટ સેગ્રીગેશન તથા હોમ કમ્પોસ્ટીંગ બાબતે કાર્યક્રમ યોજાયો

24 Nov 2021 : ભારત આઝાદીના ૭૫ વર્ષ તેમજ ભારતના વિકાસ-સિધ્ધીની ઉજવણીના ભાગરૂપે “આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ” તથા કલીન ઇન્ડીયા પોગ્રામ ઉજવવામાં આવી રહ્યો...

આત્મનિર્ભર ગ્રામ રથયાત્રાનું જૂનાગઢ જિલ્લાના ગામડાઓમાં ઉમળકાભેર સ્વાગત

23 Nov 2021 : આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આત્મનિર્ભર ગ્રામ રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. જેમાં ગામડે-ગામડે લોકોને યોજનાકીય માહિતી સાથે સહાય વિતરણ,...

નહેરુ યુવા કેન્દ્ર દ્વારા યોજાનારી વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ૧૮ થી ૨૯ વર્ષના યુવાનોને ભાગ લેવા અનુરોધ

10 Nov 2021 : '‘આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ’’ અન્વયે રાજકોટના નેહરૂ યુવા કેન્દ્ર દ્વારા વક્તૃત્વ સ્પર્ધા  યોજાશે, જેમાં ભાગ લેવા ૧૮ થી ૨૯ વર્ષના...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.