સોમવાર, માર્ચ 4, 2024
સોમવાર, માર્ચ 4, 2024

Tag: આવકવેરા વિભાગ

spot_img

આવકવેરા વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું

8 Dec 2021 : આવકવેરા વિભાગે 23.11. 2021ના રોજ અમદાવાદમાં, મુખ્યત્વે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને મેટલ પાઇપના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા અગ્રણી વેપારી જૂથ પર શોધ અને...

આવકવેરા વિભાગે ગુજરાતમાં અગ્રણી ગુટખા વિતરક પર સર્ચ કાર્યવાહી હાથ ધરી, તપાસ ચાલુ

24 Nov 2021 : આવકવેરા વિભાગે 16.11.2021ના ​​રોજ ગુજરાતના એક અગ્રણી ગુટખા વિતરક પર સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરી હતી. અમદાવાદમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ...

આવકવેરા વિભાગે અમદાવાદમાં સર્ચ હાથ ધર્યું

2 Oct 2021 : આવકવેરા વિભાગે એક રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર ગ્રૂપ અને આ ગ્રૂપ સાથે જોડાયેલા દલાલો પર 28.09.2021ના રોજ સર્ચ અને જપ્તીની કાર્યવાહી...

ગુજરાતમાં આવકવેરા વિભાગના દરોડા

25 SEP 2021 : આવકવેરા વિભાગે 22.09.2021ના રોજ કરચોરી અંગેની ગુપ્ત માહિતીના આધારે ગુજરાતમાંથી અગ્રણી હીરા ઉત્પાદક અને નિકાસકારના પરિસરમાં સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ...

અમદાવાદમાં આવકવેરા વિભાગના દરોડા

10 SEP 2021 : આવકવેરા વિભાગે અમદાવાદ સ્થિત એક ગ્રૂપ પર તા. 8-9-2021ના રોજ સર્ચ પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી અને સાથે જપ્તીનું અભિયાન હાથ ધર્યુ...