સોમવાર, મે 29, 2023
સોમવાર, મે 29, 2023

Tag: ઈસુદાન ગઢવી

spot_img

જીંદગીમાં ક્યારેય સરપંચ પણ મારા પરીવારમાંથી નથી બન્યું, પ્રાણ છે ત્યાં સુધી સેવા કરીશ : ઈશુદાન ગઢવી

04 Nov 22 : ગુજરાતમાં આપ પાર્ટીનો મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો ઈસુદાન ગઢવી બન્યા છે. 16 લાખ 48 હજાર 500 જેટલા વોટ ઈસુદાન ગઢવીને મળ્યા...

આપ નેતા ઈટાલિયા-ઈસુદાન જાણો ક્યાંથી લડશે ચૂંટણી, આપનો સર્વેના માધ્યથી તખ્તો તૈયાર થઈ રહ્યો છે

14 Oct 22 : ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના અહીંના બે નેતાઓથી વધુ લાઈમ લાઈટમાં રહે છે. ગોપાલ ઈટાલિયા અને ઈસુદાન ગઢવી કે જેમની...

ઈસુદાન ગઢવી એક સાચા પત્રકાર નું જીવતું ઉદાહરણ

ઈસુદાન ગઢવી એક સાચા પત્રકાર નું જીવતું ઉદાહરણ ઈસુદાન ગઢવી એ સત્ય ની સાથે ગુજરાત ની જનતા માટે સાચા પ્રશ્નો પૂછીને સરકાર સમક્ષ લોકો નો...