...
મંગળવાર, જાન્યુઆરી 17, 2023
મંગળવાર, જાન્યુઆરી 17, 2023

Tag: ઉદ્ઘાટન

spot_img

રૂ. ૪૯૨.૭૯ લાખના ખર્ચે નવનિર્મિત ગોંડલ બસ સ્ટેશનનું ઈ-લોકાર્પણ

12 Feb 22 :ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા નવા આધુનિક સુવિધા સભર બસ સ્ટેશન બનાવી મુસાફરોની સુવિધામાં નિરંતર વધારો થાય તે માટે રાજ્ય...

પ્રધાનમંત્રીએ ગુજરાતના સોમનાથમાં નવા સર્કિટ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

21 Jan 22 : પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી ગુજરાતના સોમનાથ ખાતે નવનિર્મિત સર્કિટ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી...

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 7મી જાન્યુ. 22ના રોજ કોલકાતામાં CNCI ના બીજા કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન કરશે

06 Jan 22 : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 7મી જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ કોલકાતામાં ચિત્તરંજન નેશનલ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CNCI) ના બીજા કેમ્પસનું વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા બપોરે...

પ્રધાનમંત્રીએ કુશીનગર આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

20 Oct 2021 : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે કુશીનગર આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિતોને સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત સમગ્ર...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.