મંગળવાર, માર્ચ 28, 2023
મંગળવાર, માર્ચ 28, 2023

Tag: ન્યુઝ અપડેટ્સ

spot_img

પ્રેમીએ ૩ માસ પહેલા પ્રેમિકાને પીવડાવ્યું ઝેર: તબિયત લથડતાં રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કરાઇ દાખલ

06 jan 23 : મોણવેલ ગામમાં ત્રણ માસ પહેલા પ્રેમીએ ઝેર પીવડાવતા પ્રેમિકાની તબિયત લથડતાં તેણીને સારવાર માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે....

રાજકોટ હેરાલ્ડ અખબાર

રાજકોટ_ હેરાલ્ડ રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે  રાજકોટ_ હેરાલ્ડ પર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ અખબાર

Rajkot Herald રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

19 Jan 22 : Rajkot Herald રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

16 Jan 22 : Rajkot Herald  રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો  

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

09 Jan 22 : Rajkot Herald 09 - 01 રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો