...
શનિવાર, માર્ચ 18, 2023
શનિવાર, માર્ચ 18, 2023

Tag: પ્રધાનમંત્રીશ્રી

spot_img

પ્રધાનમંત્રી 1લી જાન્યુઆરીએ PM-KISANનો 10મો હપ્તો જાહેર કરશે

30 Dec 21 : પાયાના સ્તરના ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવાની સતત પ્રતિબદ્ધતા અને સંકલ્પને અનુરૂપ, પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી  વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા 1લી જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ...

પ્રધાનમંત્રી 30મી ડિસેમ્બરે ઉત્તરાખંડની મુલાકાત લેશે

29 Dec 21 : પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી 30મી ડિસેમ્બરે ઉત્તરાખંડના હલ્દ્વાનીની મુલાકાત લેશે. તેઓ ₹ 17500 કરોડથી વધુની 23 પરિયોજના ઓ નું ઉદ્ઘાટન અને...

પ્રધાનમંત્રી 28 ડિસેમ્બરે કાનપુરની મુલાકાત લેશે અને કાનપુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે

27 Dec 21 : પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી 28 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ કાનપુરની મુલાકાત લેશે અને બપોરે લગભગ 1:30 વાગ્યે કાનપુર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના પૂર્ણ...

પ્રધાનમંત્રી 21મી ડિસેમ્બરે પ્રયાગરાજની મુલાકાત લેશે 

20 Dec 21 : પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી 21મી ડિસેમ્બર 2021ના રોજ પ્રયાગરાજની મુલાકાત લેશે અને બપોરે 1 વાગ્યે લગભગ 2 લાખથી વધુ મહિલાઓ હાજરી...

પ્રધાનમંત્રીએ અખિલ ભારતીય મેયર પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

17 Dec 21 : પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અખિલ ભારતીય મેયર પરિષદનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીશ્રી યોગી આદિત્યનાથ અને કેન્દ્રીય...

પ્રધાનમંત્રી 11મી ડિસેમ્બરે સરયૂ નાહર રાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે

10 Dec 21 : પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્ર મોદી 11મી ડિસેમ્બરે બપોરે 1 વાગ્યે ઉત્તર પ્રદેશના બલરામપુરની મુલાકાત લેશે અને સરયૂ નાહર રાષ્ટ્રીય પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે....
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.