મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023

Tag: બજેટ

spot_img

રાવણના દશ માથા સામે સરકારનું દશમું બજેટ : દિપક પટેલ

02 Feb 22 : ઘી પીવા દેવું ના કરાય. દુધ પીવા તબેલો ના ખરીદાય.આપણાં ગુજરાતમાં અને ભારતમાં આધુનિક રાવણના દશ માથા. મોઘવારી. કુપોષણ, ભ્રુણ પરીક્ષણ અને હત્યા, બેરોજગારી, બેકારી, અસામાન્ય...

બજેટમાં મહિલાઓને ઠેંગો : પ્રિયદર્શની નારી શક્તિ

02 Feb 22 : પ્રિયદર્શની નારીશક્તિના અને લોક સંસદ વિચાર મંચના હિતાક્ષીબેન વાડોદરિયા, પારૂલબેન સિધ્ધપુરા, હંસાબેન સાપ રિયા, ભાવનાબેન જોગીયા, સરલાબેન પાટડીયા, જ્યોતિબેન માઢક,...

નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારામણ એ બજેટ રજૂ કર્યું – વાંચો બજેટ ના મુખ્ય અંશો

01 Feb 22 : નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે રાજ્યોને મદદ કરવા માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવશે. આમાં રાજ્યોને 50 વર્ષ સુધી વ્યાજની...

કેન્દ્રીય બજેટ 2022-23 1લી ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ પેપરલેસ સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવશે

27 Jan 22 : કેન્દ્રીય બજેટ બનાવવાની પ્રક્રિયાના અંતિમ તબક્કાને ચિહ્નિત કરવા માટે, પ્રવર્તમાન રોગચાળાની પરિસ્થિતિ અને જરૂ રિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને દર વર્ષે પરંપરાગત...