...
શુક્રવાર, માર્ચ 17, 2023
શુક્રવાર, માર્ચ 17, 2023

Tag: બાબા રામદેવ

spot_img

નેપાળ માં બે ટેલિવિઝન ચેનલ ચલાવશે બાબા રામદેવ

19 Nov 2021 : નવા પ્રોજેક્ટ માં વિકાસ કાર્ય માટે યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ પતંજલિ આયુર્વેદ ગ્રુપના ભાગ રૂપે બે નવી ટીવી ચેનલો ના...

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગાયને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી જાહેર કરીને કાયદો લાવવો જોઈએ

1 Nov 2021 : ગાય ને રાષ્ટ્રમાતા નો દરજ્જો આપવા માટે ટૂંક સમય પહેલા અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ દ્વારા મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. ગાયને રાષ્ટ્રમાતા...

યોગગુરુ બાબા રામદેવે એલોપેથી દવાઓ પર ના નિવેદન અંગે દિલગીરી વ્યક્ત કરી.

બાબા રામદેવે પોતાના એલોપેથી અંગે ના નિવેદન પર માફી માંગી હતી બાબા એ આજ ફરી ઇન્ડિયન મેડિકલ એઓસિયન તેમજ ફાર્મા કમ્પનીઓ ને પત્ર લખી...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.