મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023

Tag: ભરતી

spot_img

૨૬૦૦ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય : શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

10 Oct 22 : ૨૬૦૦ વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય. ૧૧મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ના રોજ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. ધોરણ ૧ થી ૫...

લાલજી ભગતે અરવલ્લી થી ગાંધીનગર સચિવાલય સુધી 125 કિલોમીટર ની દંડવત યાત્રા કરી

08 Jan 21 : લાલજી ભગતે ગુજરાતના વાલ્મિકી સમાજની સફાઈ કામદારોની ભરતી માટેની લડાઈ ઉપાડેલ છે જે અંતર્ગત ૧૨૫ કીલો મીટરની દંડવત યાત્રા અરવલ્લી...

ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલમાં લાયકાત ધરાવતા ખેલાડીઓ પાસેથી સ્પોર્ટ ક્વોટા અંતર્ગત ભરતી

28 Oct 2021 : ગુજરાત પોસ્ટ સર્કલમાં સ્પોર્ટ ક્વોટા અંતર્ગત અનામત ડાઈરેક્ટ ક્વોટામાં પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સોર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન/મેઈલ ગાર્ડ અને મલ્ટી ગાર્ડ તથા મલ્ટી ટાસ્કિંગ...