...
મંગળવાર, જાન્યુઆરી 17, 2023
મંગળવાર, જાન્યુઆરી 17, 2023

Tag: મ્યુનિ. કમિશનર

spot_img

અમદાવાદ – કોન્ટ્રાક્ટર જે ક્વોલિટી એસ્યોરન્સ પ્લાનની ગાઈડલાઈન તૈયાર કરે તેને ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર સમક્ષ મંજૂર કરાવવાની રહેશે

02 Nov 22 : અમદાવાદના સરદારનગરમાં મ્યુનિ. કમિશનરના રાઉન્ડ દરમિયાન હલકી ગુણવત્તાના રોડ પકડાતા આખરે કમિશનરે એક વિશેષ પરિપત્ર બહાર પાડી ઠરાવ્યું છે કે,...

રામનાથ મહાદેવ મંદિરના ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ અનુસંધાને મ્યુનિ. કમિશનરએ સ્થળ મુલાકાત કરી

11 Nov 2021 : ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા રાજકોટ આજી નદીના કાંઠે આવેલ રામનાથ પરા મહાદેવ મંદિરને ડેવલપ કરવાનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયો...

સકોર્ષના વિવિધ સ્થળોની મુલાકાત કરતા મ્યુનિ.કમિશનરશ્રી અમિત અરોરા

રાજકોટ શહેરની મધ્યમાં આવેલ અને શહેરના હાર્દસમા ગણાતા રેસકોર્ષની આજે તા. ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ના રોજ મ્યુનિ. કમિશનરશ્રી અમિત અરોરાએ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી વિવિધ સ્થળોની માહિતી...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.