...
સોમવાર, માર્ચ 13, 2023
સોમવાર, માર્ચ 13, 2023

Tag: વાયુસેના

spot_img

ગાંધીનગરમાં વાયુશક્તિ નગર ખાતે ભારતીય વાયુસેના શુટિંગ ચેમ્પિયનશીપનું આયોજન

27 Nov 2021 : દક્ષિણ પશ્ચિમી એર કમાન્ડના હેડક્વાર્ટર ખાતે 23 નવેમ્બરથી 26 નવેમ્બર 2021 દરમિયાન ભારતીય વાયુસેના શુટિંગ ચેમ્પિયનશીપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું....

વાયુસેના અધ્યક્ષે સેન્ટ્રલ એર કમાન્ડના હેડક્વાર્ટરની મુલાકાત લીધી

17 SEP 2021 : વાયુસેના અધ્યક્ષ એર ચીફ માર્શલ આરકેએસ ભદૌરિયા PVSM AVSM VM ADC એ વાર્ષિક કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સના પ્રસંગે 16 સપ્ટેમ્બર, 2021ના ​​રોજ પ્રયાગરાજ સ્થિત સેન્ટ્રલ એર કમાન્ડ હેડક્વાર્ટરની...

તોકતે વાવાઝોડા એ સર્જી નવી આફત મુંબઈ માં દરિયા માં બાર્જ 305 નામનું જહાજ ડૂબ્યું.નૌકાદળ તેમજ એર ફોર્સ દવારા રેસ્ક્યુ ચાલુ.

કોરોના મહામારી હજી સમી નથી ત્યાં મુંબઈ માટે વાવાઝોડું આફત રૂપી બન્યું છે.વાયુસેના,એન.ડી.આર.એફ.,નૌ સેના,પોલીસ ડિપાર્ટમન્ટ વગેરે સતત લોકો ને સલામત સ્થળે ખસેડી વાવાઝોડા ની...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.