...
રવિવાર, માર્ચ 12, 2023
રવિવાર, માર્ચ 12, 2023

Tag: વિરોધપક્ષ

spot_img

મનપાએ લોક કલ્યાણકારી કામગીરી કરવી હોય તો આ સ્થળે મલ્ટીસ્પે. હોસ્પિટલ બનાવે – મહેશભાઈ રાજપુત

12 Jan 22 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વિરોધપક્ષના નેતા શ્રીમતી ભાનુબેન સોરાણી અને રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પૂર્વ પ્રમુખશ્રી મહેશભાઈ રાજપુતની યાદી જણાવે છે કે રાજકોટ...

વ્હીલબરો અને ડબ્બા વગર કામ કરતા વોર્ડ નંબર ૬ અને ૧૫ના સફાઈ કર્મચારીઓ – વશરામભાઈ

11 Jan 22 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ વિરોધપક્ષના નેતા - કોર્પોરેટરશ્રી વશરામભાઈ સાગઠીયા અને કોર્પોરેટરશ્રી મકબુલ ભાઈ દાઉદાણીની સંયુક્ત યાદી જણાવે છે કે આજરોજ...

કેસ આવે ત્યારે શાળા બંધ કરો છો તો બાળકોના જીવના જોખમ લીધા વગર બંધ કરો – ભાનુબેન

18 Dec 21 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વિરોધપક્ષના નેતા ભાનુબેન સોરાણીએ જણાવ્યું છે કે વલ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા આગામી ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ સુધી કોરોના મહામારીની...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.