ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2023
ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2023

Tag: વિશ્વ

spot_img

વર્ષ 2100 સુધીમાં વિશ્વમાં વિનાશ સર્જશે વસ્તી, ભારતમાં રહેશે સૌથી વધુ વસ્તી

પૃથ્વી આ દિવસોમાં અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે. આમાંની એક સમસ્યા વધતી માનવ વસ્તીની છે.વિશ્વમાં વધતી વસ્તીના ઘણા કારણો છે. જેમ કે...

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

Rajkot Heraldરાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

Rajkot Heraldરાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

1630829576766_RAJKOT HERALD -05-09-2021વાંચવા માટે ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

RAJKOT HERALD -29-08-2021વાંચવા માટે ઉપર પર ક્લિક કરો