શનિવાર, નવેમ્બર 25, 2023
શનિવાર, નવેમ્બર 25, 2023

Tag: શામળાજી

spot_img

શામળાજી મેળામાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી

કાર્યક્રમમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની તસવીરો સાથે જાણકારી આપતા વિશાળ પ્રદર્શને લોકોમાં રાષ્ટ્રભાવનાનો સંચાર કર્યો18 Nov 2021 : દેશને આઝાદી અપાવનાર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની તસવીર સાથે જાણકારી...

શામળાજી લોકમેળામાં ભારત સરકારની અનોખી પહેલ

15 Nov 2021 : ભારત સરકારના માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના ફિલ્ડ આઉટરીચ બ્યુરો,પાલનપુર દ્વારા શામળાજીના લોકમેળા માં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પ્રદર્શન સાથે લોકસંપર્ક કાર્યક્રમનું  આયોજન...

અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજીના મેળામાં લોકસંપર્ક કાર્યક્રમનું આયોજન

12 Nov 2021 : આઝાદી ના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી યુવાનોમાં રાષ્ટ્રભાવનાનો સંચાર કરી રહી છે. ત્યારે આ ઉજવણીની સાથે કેન્દ્ર સરકારની વિભિન્ન યોજનાઓની જાણકારી...