...
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 20, 2023
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 20, 2023

Tag: સન્માન સમારોહ

spot_img

રાજકોટ – શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના કાર્યાલય ખાતે સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો

03 Jan 22 : ગઈકાલે તા.2 ના રોજ શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપુત કરણી સેના દ્વારા હાલ માં ગ્રામ પંચાયત ની ચૂંટણી માં સમસર તથા ચૂંટાયેલા...

લાલપુર – આજે નવનિયુક્ત સરપંચ તથા સભ્યો નું સન્માન સમારોહ યોજાયો

02 Jan 22 : સમર્થ ભારત સશક્ત ભારત ના સંકલ્પ સાથે સર્વ સરપંચશ્રી ઓ પણ પોતાના ગામ માં આ સૂત્રો સાથે આગળ વધે અને...

શ્રી ઉમિયા પરિવાર સમિતિ દ્વારા સન્માન સમારોહ તથા રક્તતુલા નો કાર્યક્રમ યોજાયો

6 Dec 2021 : શ્રી ઉમિયા પરિવાર સમિતિ દ્વારા આયોજીત શ્રી સમીરભાઈ એન.ભેસદડીયા સરપંચ શ્રી, લાલપુર ગ્રામ પંચાયત (વર્ષ 2017 થી 2021) સન્માન સમારોહ...

અમદાવાદ ખાતે તારીખ 17 ના તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહ યોજાયો

અમદાવાદ,તા.20 ઓક્ટ. 21 : અમદાવાદ ખાતે તારીખ 17ના રોજ તેજસ્વી તારલાઓના સન્માન સમારોહ અસીમ ઉડાન ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયો હતો. મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રીમાન ટીડી પટેલ...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.