રવિવાર, નવેમ્બર 20, 2022
રવિવાર, નવેમ્બર 20, 2022

Tag: સમાચાર

spot_img

રાજકોટ, ઇ-શ્રમ પેાર્ટલ અંગે કલેકટરશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુનાં અધ્યક્ષ સ્થાને મિટીંગ યોજાઇ

31 Jan 22 : રાજકોટ જિલ્લા કલેકટરશ્રી અરૂણ મહેશ બાબુએ નાના વેપારીઓ ઈ શ્રમ પેાર્ટલમાં વધુને વધુ જોડાય અને નોંધણી કરાવે તે માટે સબંધિત...

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

GUJARAT HERALD -22-12-2021 રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

RAJKOT HERALD -19-12-2021 રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

Rajkot Herald 5-12-21 રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

14 Nov 2021 :  Rajkot Herald ( 14-11-2021 ) રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર

Rajkot Herald રાજકોટ હેરાલ્ડ ન્યુઝ પેપર વાંચવા માટે ઉપર ક્લિક કરો