...
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 20, 2023
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 20, 2023

Tag: Amreli

spot_img

અમરેલી – પાલિકાનાં વેરા શાખાનાં કર્મચારીએ ફી લીધા વિના બારોબાર દાખલાઓ આપી દીધા

25 Sep 22 : અમરેલી નગરપાલિકાની વેરાશાખાના કર્મચારી દ્વારા નિયત ફી વસુલ કર્યા વગર અરજદારોને મિલકત બાંધકામના દાખલાઓ આપી સરકારની સ્ટેમ્પ ડયુટી તેમજ નગરપાલિકાને...

સાવરકુંડલા શહેરમાં થી પસાર થતા નેશનલ હાઇવે બાબતે ની રજુઆત ને મળી સફળતા

13 Sep 22 : સાવરકુંડલા શહેર માં છેલ્લા ઘણા વર્ષ થી સાવરકુંડલા થી અમરેલી નેશનલ હાઇવે તરફ અને મેઇન બજાર થી નદી તરફ જતો...

અમરેલી – પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝડ સપોર્ટ સેન્ટર અને PI સોની સાહેબની સરાહનીય કામગીરી

30 Aug 22 : પોલીસ સ્ટેશન બેઇઝડ સપોર્ટ સેન્ટર (મહિલા સહાયતા કેન્દ્ર)અને PI શ્રી સોની સાહેબની સરાહનીય કામગીરી. અમરેલી જિલ્લાના એક ગામની 2 દીકરીઓને...

અમરેલી ના લેવા પટેલ સંકુલમાં અભ્યાસ કરતી બે સગીરાનું અપહરણ કરતાં ફરિયાદ નોંધાઈ

17 July 22 : અમરેલી દિકરીઓના મોટા શૈક્ષણિક સંકુલમાં ગત મધરાત્રીના બે ૧૬ વર્ષની વિધાર્થીનીઓને અમરેલીના બે હવસખોરોએ અપહરણ કરી અડપલા કર્યા હોવાનું અને...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.