...
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 19, 2023
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 19, 2023

Tag: Gujarat BJP

spot_img

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 – ચૂંટણી પહેલા ભાજપ કાઢશે ગૌરવ યાત્રા

27 Sep 22 : ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ રાજકીય પાર્ટી પોતાના પ્રચાર તેજ કરી દીધો છે. ગુજરાતમાં...

ગુજરાતમાં બે મંત્રીઓના ખાતા લઈ લીધા બાદ શું કંઈક ફરી નવા-જૂની BJPમાં થઈ રહી છે?

23 Aug 22 : ગુજરાતમાં બે મંત્રીઓના ખાતામાં ફેર બદલ બાદ ફરી નવા જૂની થાય તેવી શક્યતાઓ છે. કેમ કે, ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની ઘડી...

રાજકોટના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રૂપાણી જૂથના ભં(ભંડેરી) અને ભા(ભારદ્વાજ)ની જોડીને ઘરે બેસાડી દેવાયા

10 Aug 22 : રાજકોટના નીતિન ભારદ્વાજને સુરેન્દ્રનગરના પ્રભારી પદેથી હટાવાયા છે. અચાનક જ ભારદ્વાજને આ પદેથી હતાવવમાં આવ્યા છે જેના કારણે અનેક પ્રશ્નો...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.