મંગળવાર, માર્ચ 5, 2024
મંગળવાર, માર્ચ 5, 2024

Tag: Gujarat Herald

spot_img

Rajkot Herald

Follow us on X ( Twitter )Follow us on Facebook

Rajkot Herald

Read More : મૂન મિશન પછી ISRO લોન્ચ કરશે સોલાર મિશન, 2 સપ્ટેમ્બરે આદિત્ય-L1 લોન્ચ કરશે

રાજકોટ મનપાની ફૂડ શાખા દ્વારા દરોડા – લુઝ શ્રીખંડ, કપાસિયા તેલ અને દિવેલના ઘીનો નમનુનો થયો ફેઇલ

રાજકોટ કોર્પોરેશનની ફૂડ શાખા દ્વારા શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી લેવામાં આવેલા ત્રણ ખાદ્ય સામગ્રીના નમુના પરીક્ષણ દરમિયાન નાપાસ જાહેર થયા છે. કપાસિયા તેલ,લુઝ શ્રીખંડ...

RAJKOT HERALD ( E PAPER )