મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023

Tag: INS વાલસુરા

spot_img

ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા ગુજરાતમાં પૂર રાહત કામગીરી

14 SEP 2021 : નાગરિક પ્રશાસનની સહાય માટેની વિનંતીના આધારે નેવલ હ્યુમેનિટેરિયન આસિસ્ટન્સ એન્ડ ડિઝાસ્ટર રિલીફ (HADR) ની ટીમ જેમાં સહાયક ગિયર સાથે નૌકાદળના...

INS વાલસુરા પર સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી

ભારતીય નૌસેનાના અગ્રણી ઇલેક્ટ્રિકલ તાલીમ સ્થાપત્ય ભારતીય નેવલ જહાજ (INS) વાલસુરા ખાતે ખૂબ જ ગૌરવ અને દેશભક્તિની ભાવના સાથે 75મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં...

કોમોડોર ગૌતમ મારવાહા એ ભારતીય નૌસેના જહાજ વાલસુરાનું સંચાલન સંભાળ્યું

કોમોડોર ગૌતમ મારવાહા, વી.એસ.એમ.( વિશિષ્ઠ સેવા મેડલ ) એ ભારતીય નૌસેનાના અગ્રણી ઇલેક્ટ્રિકલ તાલીમ સ્થાપત્ય ભારતીય નૌસેના જહાજ (INS) વાલસુરાનું સંચાલન સંભાળ્યું છે. જામનગર...