રવિવાર, માર્ચ 3, 2024
રવિવાર, માર્ચ 3, 2024

Tag: Job

spot_img

રાજકોટ આઈ.ટી.આઈ ખાતે તા. ૫ સપ્ટેમ્બરના રોજ ભરતીમેળાનું આયોજન

01 Sep 22 : રાજકોટ ITI દ્વારા  ટાટા કેમિકલ્સ મીઠાપુર ખાતે રોજગાર મેળવવા ઈચ્છુકોને ધ્યાને લઈ તા. ૫ સપ્ટેમ્બર સોમવારના રોજ  બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે...

અમદાવાદ આકાશવાણીમાં નોકરી કરવાની સારી તક, ગુજરાતી ભાષામાં એન્કરની જરૂરીયાત

12 Aug 22 : આકાશવાણી રેડોયો સ્ટેશનમાં કામ કરવા માંગતા લોકો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદમાં આકાશવાણીમાં કામ કરવા માંગતા ઉમેદવારો માટે...

60 હજાર લોકોની ભરતી કરશે આ કંપની, ફ્રેશર્સ માટે પણ મોટી તક

03 Aug 22 : કોરોના મહામારીના અંત બાદ દેશમાં રોજગારની સ્થિતિમાં ધીમે ધીમે સુધારો થવા લાગ્યો છે. બે વર્ષથી રોજગારીની બાબતમાં પરેશાન થયેલા લોકો...

જીવન વિમા-ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વિમા એજન્ટ ની નિયુક્તી માટે વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુ

01 Aug 22 : સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોસ્ટ ઓફીસીસની કચેરી, પંચમહાલ ડીવીઝન, ગોધરા દ્રારા ટપાલ જીવન વિમા-ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વિમા એજન્ટ ની નિયુક્તી માટે વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુનું...

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં આવી ભરતી, 15 ઓગસ્ટ પહેલા કરો અરજી

27 July 22 : આઇસીએઆર-કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ઇડુક્કી, કેરળના વિવિધ પદો પર ભરતી માટે યોગ્ય ઉમેદવારો પાસે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. વિષયના જાણકારી, કુશળ...