...
શનિવાર, માર્ચ 18, 2023
શનિવાર, માર્ચ 18, 2023

Tag: Lokmelo

spot_img

પોરબંદર – જન્માષ્ટમી લોકમેળામાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી માનવ મહેરામણ પર પોલીસની નજર

22 Aug 22 : નગરપાલિકા દ્વારા આ વર્ષે જન્માષ્ટમી લોકમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કોરોના મહામારીના કારણે છેલ્લા બે વર્ષથી પાલિકા દ્વારા આયોજન મોકુફ...

પોરબંદરમાં આયોજીત જન્માષ્ટમીના લોકમેળામાં હૈયેથી હૈયુ દળાય તેટલી જનમેદની ઉમટી

21 Aug 22 : સૌરાષ્ટ્રમાં કાળિયાઠાકોરના જન્મદિવસને લઇને પરંપરાગત રીતે મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદર ના મેળા નું પણ ખાસ મહત્વ રહેલું...

રાજકોટના લોકમેળામાં ચાલતી રાઈડ પરથી યુવાન પટકાતા ગંભીર ઇજા થઇ

20 Aug 22 : દેશભરમાં હાલ જન્માષ્ટમીના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે તેમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર માં જન્માષ્ટમીના તહેવારનું ખાસ મહત્વ હોય છે. રાજકોટમાં...

રાજકોટમાં લોકમેળામાં પ્રથમ દિવસે જ 50 હજાર લોકોએ મુલાકાત લીધી

18 Aug 22 : રાજકોટમાં ગઈકાલથી લોકમેળાનો પ્રારંભ થઇ ગયો છે અને આજે પ્રથમ દિવસે જ લોકમેળામાં 50 હજાર કરતા પણ વધારે લોકોએ મેળા...

રાજકોટના લોકમેળામાં બ્રિટિશકાળની બંદૂક, અદ્યતન સ્નાઈપર સહિતના પોલીસ શસ્ત્રોનું પ્રદર્શન

18 Aug 22 : આમ તો પોલીસના દંડા-શસ્ત્રોને હાથ લગાડવો બહુ અઘરો પડી જાય.. પરંતુ રાજકોટમાં આઝાદીના અમૃત લોકમેળામાં પોલીસના દંડા અને શસ્ત્રોને નાગરિકો...

રાજકોટના આઝાદીના અમૃત લોકમેળાનું આજે સાંજે 5 વાગ્યે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ

17 Aug 22 : રાજકોટનો લોકમેળો સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રખ્યાત લોકમેળો છે અને રાજકોટ સહીત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના લોકો છેલ્લા બે વર્ષથી જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.