શનિવાર, નવેમ્બર 25, 2023
શનિવાર, નવેમ્બર 25, 2023

Tag: RTI

spot_img

સુરત માં જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી સુરતમાં કાનૂનનું વસ્ત્રાહરણ !

16 Feb 22 : સુરતમાં એડયુઝપાર્ક ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની સંચાલિત વિબગ્યોર પૂર્વ પ્રાથમિક શાળા, મગદલ્લા ચોર્યાસી, ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટલ પાછળ સુરતમાં કાર્યરત છે...

RTI-05,RTE-09, RCPS ACT-13.. એક આશિર્વાદ વરદાન

13 Feb 22 : આરટીઆઇ એકટ હેઠળ અરજી કરી પુરાવા એકત્ર કરો અને આરસીપીએસ એકટની મદદ લો અને ફરિયાદ નીવારણ અઘિકારી અધિકારીને ફરિયાદ નોંધાવી...

RTI-05,RTE-09, RCPS ACT-13.. એક આશિર્વાદ વરદાન

21 Jan 22 : આરટીઆઇ એકટ હેઠળ અરજી કરી પુરાવા એકત્ર કરો અને આરસીપીએસ એકટની મદદ લો અને ફરિયાદ નીવારણ અઘિકારી અધિકારીને ફરિયાદ નોંધાવી...