...
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 20, 2023
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 20, 2023

Tag: UNSC

spot_img

રૂચિરાએ યુક્રેન વિવાદ પર ભારતનો રાખ્યો પક્ષ, કહ્યું- આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય માટે ગંભીર ચિંતાનો વિષય

28 Sep 22 : સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ રૂચિરા કંબોજે મંગળવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)ની બેઠકમાં યુક્રેન વિવાદ પર ભારતનો પક્ષ રજૂ...

બિડેન બાદ હવે રશિયા ભારત સાથે UNSCમાં કાયમી સભ્યપદને સમર્થન

25 Sep 22 : સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં કાયમી સભ્યપદ માટે રશિયાએ ફરી એકવાર ભારતને ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં રશિયાના વિદેશ...

આતંકવાદી ગતિવિધિઓમાં બાળકોની વધતી સંડોવણી પર ભારતે વ્યક્ત કરી ચિંતા

21 July 22 : ભારતે યુએનના સભ્ય દેશોને આતંકવાદના ગુનેગારો અને તેમના પ્રાયોજકોને જવાબદાર ઠેરવવા અને સુરક્ષા પરિષદની બાળ સુરક્ષા જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા માટે...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.