સોમવાર, માર્ચ 4, 2024
સોમવાર, માર્ચ 4, 2024

Uncategorized

હવે ગુજરાત કોંગ્રેસ આ રીતે આકર્ષશે મતદારોને; ‘ચલો કોંગ્રેસ કે સાથ મા કે દ્વાર’ યાત્રાનો પ્રારંભ

28 Sep 22 : ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને આડે ગણતરીના અઠવાડિયા જ બાકી છે ત્યારે તમામ રાજકીય પાર્ટીઓઆ પોતપોતાની તૈયારીઓ શરુ કરી દીધી છે. દિલ્હીથી મોટામોટા નેતાઓના આંટાફેરા પણ કયારના...

14 વર્ષની ઉંમરે જીત્યો હતો ગોલ્ડ મેડલ. 24 વર્ષમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયને એ જ રમતની પ્રેક્ટિસમાં ગુમાવ્યો જીવ

23 Sep 22 : ભૂતપૂર્વ જુનિયર વર્લ્ડ સર્ફિંગ ચેમ્પિયન કલાની ડેવિડે કોસ્ટા રિકામાં પ્રેક્ટિસ દરમિયાન જીવ ગુમાવ્યો હતો....

રાજકોટ હેરાલ્ડ ( DT.05/08/2022)

RAJKOT HERALDવાંચવા માટે RAJKOT HERALD ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ( DT.03 /08/ 22 )

RAJKOT HERALDવાંચવા માટે RAJKOT HERALD ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ( 01 /08/ 22 )

RAJKOT HERALDવાંચવા માટે RAJKOT HERALD ઉપર ક્લિક કરો

તાજી ખબર

હવે ગુજરાત કોંગ્રેસ આ રીતે આકર્ષશે મતદારોને; ‘ચલો કોંગ્રેસ કે સાથ મા કે દ્વાર’ યાત્રાનો પ્રારંભ

28 Sep 22 : ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને આડે ગણતરીના અઠવાડિયા જ બાકી છે ત્યારે તમામ રાજકીય પાર્ટીઓઆ પોતપોતાની તૈયારીઓ શરુ કરી દીધી છે. દિલ્હીથી...

14 વર્ષની ઉંમરે જીત્યો હતો ગોલ્ડ મેડલ. 24 વર્ષમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયને એ જ રમતની પ્રેક્ટિસમાં ગુમાવ્યો જીવ

23 Sep 22 : ભૂતપૂર્વ જુનિયર વર્લ્ડ સર્ફિંગ ચેમ્પિયન કલાની ડેવિડે કોસ્ટા રિકામાં પ્રેક્ટિસ દરમિયાન જીવ ગુમાવ્યો હતો. પ્રેક્ટિસ દરમિયાન કલાનીને આંચકો આવ્યો હતો,...

રાજકોટ હેરાલ્ડ ( DT.05/08/2022)

RAJKOT HERALDવાંચવા માટે RAJKOT HERALD ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ( DT.03 /08/ 22 )

RAJKOT HERALDવાંચવા માટે RAJKOT HERALD ઉપર ક્લિક કરો

રાજકોટ હેરાલ્ડ ( 01 /08/ 22 )

RAJKOT HERALDવાંચવા માટે RAJKOT HERALD ઉપર ક્લિક કરો

લોકપ્રિય